Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tokio: Palvelut : Muut viranomaispalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tokio

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Puh. +81-3-5447 6000
S-posti: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut viranomaispalvelut

Ajanvaraus edustustoon

Suomen kansalaisten ei tarvitse varata asiakaspalveluaikaa. Suosittelemme kuitenkin ajanvarausta jonotusaikojen välttämiseksi. Muiden maiden kansalaisille ajanvaraus on pakollinen.

Asiakaspalveluajat ovat Ma – Pe 09.00 – 12.00 (viimeinen aika klo 11.30) ja Ke 13.00 – 16.30 (viimeinen aika klo 16.00). Varaa aika lähettämällä sähköposti osoitteeseen

consulate.tok@formin.fi ja liitä mukaan seuraavat tiedot:

 • Nimi/Nimet
 • (Kansallisuus)
 • Puhelinnumero
 • Asiatyyppi: passi / notaariasia / viisumi / oleskelulupa / muu
 • Aikatoiveet (päivä ja kellonaika)


Mahdollinen lisätieto asiasta on aina tervetullutta.

Valitettavasti emme voi aina tarjota asiakkaan toivomaa aikaa. Asiakaspalveluaika on voimassa vasta kun edustusto on lähettänyt sähköpostivahvistuksen.

Ajokortti

Suomalainen ajokortti ei pääsääntöisesti kelpaa Japanissa. Kansainvälinen ajokortti on Japanissa voimassa vain vuoden - suomalaisen tulee vaihtaa ajokorttinsa japanilaiseen jos aikoo jäädä Japaniin asumaan pidempiaikaisesti. Ajokortin vaihtamiseen tarvitaan mm. voimassaoleva kansallinen ajokortti, josta selviää myöntämispäivämäärä. Tällaisia suomalaisia ajokortteja ovat vanha paperinen ajokortti ja uusi luottokortin kokoinen ns. EU-ajokortti.

Suomen edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi tai kääntää suomalaisia ajokortteja millekään kielelle. Ainoa toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI. Heiltä voi internetin kautta tilata ”otteen ajokorttitiedoista”. Se on saatavissa englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Asioiminen verkkopalvelussa edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia.

Japanin ajokorttitoimistoille ei kelpaa englanninkielinen käännös ajokortin tiedoista. Suomalaisen ajokortin haltijat pystyvät kuitenkin vaivattomasti käännättämään ajokorttinsa japaniksi Japan Automobile Federationin kautta. JAF:in verkkosivuilla  opastetaan englanniksi miten tulee toimia. Heidän verkkosivuilta voi tulostaa kaavakkeen,  joka täytetään asianmukaisesti ja lähetetään yhdessä ajokorttikopioiden kanssa lähimpään JAF-toimistoon. Lähetyksessä käytetään Japanin postista ostettavaa rahalähetyskirjekuorta ”genkin kakitome futoa”. Lähetykseen tulee sisällyttää käsittely- ja paluulähetysmaksu käteisenä. Päivitetty hinnasto ja ohjeet löytyvät JAF:n verkkosivulta. Paluupostissa tulee japaninkielinen virallinen käännös ajokortin tiedoista ja se kelpaa ajokorttitoimistoissa japanilaista ajokorttia haettaessa. JAF:in käännöspalvelu on kokemusten perusteella toiminut kiitettävän nopeasti.

Kansallisen ajokortin vaihto japanilaiseen ajokorttiin hoituu asuinprefektuurin alueellisessa ajokorttitoimistossa; mm. Tokion alueellisen poliisilaitoksen verkkosivuilla on ohjeet ajokortin vaihtamiseksi.

Apostille

Japanilaisiin asiakirjoihin sekä niiden käännöksiin, jotka on tarkoitus esittää Suomen viranomaisille, tulee hankkia apostille-todistus. Japanissa apostille-todistuksen myöntää Japanin ulkoministeriö. Japaninkieliset asiakirjat tulee käännättää suomen tai ruotsin kielelle. Helsingin maistraatti hyväksyy myös englanninkieliset käännökset.

Eräät käännöstoimistot Japanissa hankkivat japanilaiseen asiakirjaan apostille-todistuksen. On kuitenkin huomattava, että apostille-todistus tulee olla sekä alkuperäisessä asiakirjassa että sen käännöksessä. Japanissa ei ole varsinaista listaa virallisista listaa kielenkääntäjistä, mutta Japanissa on toimistoja, jotka ilmoittavat tekevänsä käännöksiä virallisista asiakirjoista.

Asevelvollisuus

Armeija - PasiSuomalaisen rekisteripaikkakunnan sotilaspiirin esikunnasta pitäisi tulla asevelvolliselle kutsuntakirje sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta.

Jos näin ei tapahdu, asevelvollisen pitää itse huolehtia siitä, että kutsunta tulee tehdyksi. Jos et tiedä, mihin sotilaspiiriin kuulut, ota yhteyttä Helsingin sotilasläänin esikuntaan.

Eläimet

Tuonti Suomeen

Lemmikkikoirien ja -kissojen tuonnista Suomeen voi kysyä elintarviketurvallisuusvirastosta.

Eläke

Eläkeasioissa voi kääntyä Kansaneläkelaitoksen puoleen.

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa (mukaanlukien Maarianhamina).

Kortti annetaan 10 vuodeksi (sähköinen henkilökortti 3 vuodeksi) ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Pohjoismaissa.

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut liittyen henkilöihin Suomessa
Jos haluaa tietää jonkun Suomessa asuvan osoitteen, voi ottaa yhteyttä ao. asuinpaikkakunnan seurakuntaan tai maistraattiin.

Maistraatti
Seurakunnat

Lintuinfluenssatiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Japanin siipikarjassa paikallisesti vuodesta 2004 alkaen, mutta ihmistartuntoja ei toistaiseksi ole ollut. Tartuntojen ehkäisemiseksi Japanin viranomaiset ovat mm. neuvoneet terveysasemia tehostamaan tilanteen seurantaa sekä varastoimaan Tamiflu-influenssalääkettä. Hyvän hygieniatason ansiosta taudin laajamittainen leviäminen ihmisiin Japanissa on epätodennäköistä, mutta jos virus muuntuu tarttuvampaan muotoon, mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Suurlähetystön mahdollisuudet välittää ajantasaista tietoa lintuinfluenssatilanteesta ovat rajalliset. Suurlähetystö suositteleekin, että Japanissa asuvat tai vierailevat suomalaiset seuraavat tilannetta Japanin viranomaisten ja paikallisten tiedotusvälineiden välityksellä. Mikäli tartuntaa epäillään, tulee kääntyä Japanin lääkintäviranomaisten puoleen. Suurlähetystö ei ylläpidä Tamiflu- tai muuta lääkevarastoa.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin Maistraatista . 
Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot Suomesta soitettaessa: virkatodistustilaukset 0100 4395, osoitepalvelu 0600 01000, sukuselvitykset 0108 09898

Väestörekisterikeskuksen Internet-sivuilta löytyy myös maistraattien tiedot lääneittäin.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Japanista

Japanissa ei ole mitään keskusrekisteriä, josta löytyisi kootusti asukkaiden osoite- tai henkilötiedot. Asemamaassa kunkin kaupungin tai alueen keskusvirasto, joita kutsutaan nimillä: Ward Office, City Office tms. paikkakunnasta riippuen, vastaa piirinsä väestökirjanpidosta ja niihin liittyvien yksityiskohtien ja muutosten kirjaamisesta ja päivittämisestä. Vain japanilaiset henkilöt ja heidän perhetapahtumansa kirjataan tähän kyseiseen väestörekisteriin, KOSEKI. Ulkomaalaiset kirjataan erikseen yksinkertaisempaan osoiterekisteriin, josta ulkomaalaisen henkilön osoitetiedot pyyhitään pois yleensä 5 vuoden kuluttua poismuutosta.

Jos ulkomaalainen henkilö menee naimisiin japanilaisen kanssa, tämä avioliitto merkitään vain japanilaisen henkilön väestörekisteritietoihin, KOSEKIIN. Ulkomaalaisten rekisteriin ei koota tällaisia yksityiskohtia, se on periaatteessa vain osoiterekisteri.

Edellä mainituista seikoista johtuen täytyisi Japaniin kohdistuvissa virkatodistuspyynnöissä olla tiedossa tarkka paikkakunta ja ajanjakso, missä ja milloin ko. henkilö on aikoinaan Japanissa asunut, muuten kyselyä on mahdotonta kohdistaa oikealle viranomaiselle.

Toisekseen, Japanin tiukat henkilösuojalait eivät salli henkilötietojen antamista ulkopuolisille. Suurlähetystö ei voi siten saada kenenkään henkilötietoja, eikä voi toimia välikätenä virkatodistus- tai osoitetiedusteluasioissa. Myöskään Japanin suurlähetystöt ulkomailla eivät avusta, tai toimi välikätenä virkatodistusasioissa.

Virkatodistukseen liittyvissä asioissa asianajotoimiston/pesänselvittäjän tulisi asioida suoraan japanilaisten viranomaisten kanssa valtakirjan nojalla. Ja koska mitään keskusrekisteriä ei ole, niin yhteyttä on otettava juuri oikean paikkakunnan keskusvirastoon, eli kohdehenkilön aikaisempi osoite on tiedettävä. Byrokratia voidaan hoitaa kirjeitse, kunhan ensin suullisesti sovitaan menettelyistä. Yhteydenotot on tehtävä pääsääntöisesti japanin kielellä. Japanissa puhutaan hyvin vähän englantia.

Osoitteenmuutosilmoitukset

Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi tehdä osoitteenmuutoksen maistraattiin internetissä. Lomake välittyy maistraattiin suojattuja yhteyksiä pitkin.

Muuttotavaroiden ml. auton tuonti Suomeen

Tullin neuvonta: puh. + 358 (0)9 614 38 00.

Notaari- ja legalisointiasiat

Notaarintodistuksen hinta on 30 euroa .

Suurlähetystö voi

 • vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, ID esitettävä - vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä - antaa elossaolotodistuksen, ID esitettävä (30 euroa /valtiollista eläkettä varten maksuton).
 • Antaa julkisen notaarin vahvistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle.

Ulkomaisia viranomaisia varten voidaan eräissä tapauksissa vahvistaa viranomaisen allekirjoitus ja hänen virka-asemansa (legalisointi).

Useissa maissa riittää ns. apostille-todistus osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa julkiselta notaarilta. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia.

Suomessa legalisointeja (ei tavallisia notaarivahvistuksia) hoitaa ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö, käyntiosoite: Merikasarminkatu 5 D, 00160 Helsinki, puh. +358 (0)9 160 05. Asiakaspalvelu arkipäivisin 9.00 - 12.00.

Suomen kunniakonsulit voivat Suomen säädösten mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

 • vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, ID esitettävä (30 euroa).
 • vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä (30 euroa).
 • antaa elossaolotodistuksen, ID esitettävä (30 euroa /valtiollista eläkettä varten maksuton).

Tulli

Katso kohta "Muuttotavaroiden tuonti Suomeen".

Tullin tietopalvelun kotisivu on hyvä tietolähde (esim. Suomesta viennin rajoitukset). Tullin neuvonta puh. +358 (0)9 614 38 00.

Verotus

Verohallinnon kotisivuilta sivuilta löytyy Suomessa maksuunpannun veron maksumenettely (esim. perintövero).

Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
- kansainvälinen verotus +358 (0)20 466 016
- perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 466 015
- veroneuvonta ruotsiksi +358 (0)20 466 040

Vihkiminen

HäätUlkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Japanissa asuva saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista/seurakunnasta, missä hän viimeksi oli Suomessa kirjoilla. Todistukseen tulee samalla pyytää maistraatista apostille.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Suomen kansalaisen tulee Japanissa itse huolehtia siitä, että Japanissa solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Sen voi tehdä joko suurlähetystön välityksellä tai itse siihen maistraattiin, jossa asianomainen asui viimeksi Suomessa (Kts. ohjeet rekisteröinnistä: väestörekisteri - avioliitto).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Väestörekisteri

On hyvä muistaa, että Japanin ja Suomen viranomaisten välillä väestörekisterin tietomuutokset eivät välity automaattisesti. Ulkomailla asuvan tai oleskelevan pitää itse huolehtia, että Suomen viranomaiset saavat tarvittavat tiedot väestörekisteriä varten. Rekisteröinnit voi tehdä joko suurlähetystön välityksellä tai itse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön.

Jotta Japanin viranomaisen antama asiakirja on laillinen myös Suomessa, se pitää erikseen laillistaa. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan se, että todistuksen antajalla on antomaassa maan lakien mukaan oikeus tällaisen todistuksen antamiseen ja se on annettu oikean sisältöisenä ja se on pätevä asiakirja antomaassa. Japanissa asiakirja laillistetaan apostille-todistuksella (leima tai paperinen todistus), jonka myöntää Japanin ulkoministeriö (MOFA).

Mikäli Japanin viranomaisen antama asiakirjassa on tiedot myös englanniksi, niin silloin riittää, että siihen hankkii apostille-todistuksen Japanin ulkoministeriöstä (MOFA). Japanin ulkoministeriön nettisivuilta voi tulostaa tarvittavan hakemuksen.

Japaninkielinen asiakirja tulee käännättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos virallinen käännös tehdään asiakkaan asuinmaassa, myös käännös pitää laillistaa. Jos asiakirja käännetään Suomessa, riittää Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös. Japanissa käännätettyyn ja notaarin vahvistamaan asiakirjaan tulee hakea  apostille. Eräät käännöstoimistot hankkivat sen suoraan.

Lista käännöstoimistoista

Rekisteröintiin joko suoraan maistraattiin tai suurlähetystö kautta tarvitaan:

Lapsen syntymä

 • täytetty rekisteröintikaavake (Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta, linkki lomakkeeseen)
 • kopio äidin passista
 • kopio isän passista
 • kopio suomalaisen vanhemman ja lapsen ulkomaalaisen rekisterikortista
 • perherekisteriote  (japaniksi 'Koseki Tohon', mikäli toinen osapuoli japanilainen; 'Jyuri Shomeisho', mikäli molemmat osapuolet suomalaisia) paikallisesta maistraatista (ward office), perherekisteriin pitää hankkia apostille
 • perherekisteristä käännöstoimiston tekemä käännös englanniksi. Käännös pitää olla notaarin oikeaksi todistama ja siihen tulee hakea apostille. Käännöstoimistot hoitavat tämän palvelun pyydettäessä.

Avioliitto / Rekisteröity parisuhde

 • täytetty rekisteröintikaavake (Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta, linkki lomakkeeseen tai Ilmoitus Suomen kansalaisen ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta, linkki lomakkeeseen)
 • kopiot puolisoiden passeista
 • kopio suomalaisen puolison ulkomaalaisen rekisterikortista
 • perherekisteriote (japaniksi 'Koseki Tohon', mikäli toinen osapuoli japanilainen; 'Jyuri Shomeisho', mikäli molemmat osapuolet suomalaisia) paikallisesta maistraatista (ward office), perherekisteriin pitää hankkia apostille.
 • perherekisteristä käännöstoimiston tekemä käännös englanniksi. Käännös pitää olla notaarin oikeaksi todistama ja siihen tulee hakea apostille. Käännöstoimistot hoitavat tämän palvelun pyydettäessä.
 • jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia kts. Sukunimen ilmoituslomake

Avioero

 • perherekisteriote (japaniksi 'Koseki Tohon') (ex- japanilaisen puolison) paikallisesta maistraatista (ward office), jossa tieto avioerosta + apostille
 • perherekisteristä käännöstoimiston tekemä käännös englanniksi. Käännös pitää olla notaarin oikeaksi todistama ja siihen tulee hakea apostille. Käännöstoimistot hoitavat tämän palvelun pyydettäessä.
 • jos sukunimi muuttuu eron myötä, on haettava uutta passia

Muita hyödyllisiä lomakkeita:

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Tokio | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot