Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tokio: Palvelut : Rekisteröityminen ja katastrofivalmius

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tokio

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Puh. +81-3-5447 6000
S-posti: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Matkustusilmoitus ja kriistilanteisiin varautuminen

Jos olet matkustamassa Japaniin tai asut pysyvästi maassa, käytä hetki aikaa lukemalla Tokion suurlähetystön ohjeet kriisitilanteiden varalle. Kriisitilanteet ovat usein yllättäviä, on hyvä lukea ohjeet kriisitilanteiden varalle etukäteen!

Matkustusilmoitus

Jotta ulkoministeriö ja edustusto voivat avustaa kansalaisia mahdollisessa kriisitilanteessa, suosittelemme matkalle lähtijöitä ja Japanissa tilapäisesti tai pysyvästi asuvia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen oheisen linkin kautta:

Matkustusilmoitus

On tärkeää pitää tiedot ajan tasalla myös Japanista poismuuttaessa!

Ohjeita kriisitilanteiden varalle

pdfValmiusohjeet suomalaisille 2/2014

Japaninyleisradioyhtiö NHK:n ulkomaalaisille suunnattu älypuhelinsovellus, jonka kautta voi vastaanottaa varoitusviestejä luonnonkatastrofien sattuessa: pdfNHK World English-language push notification service

Tokyo Metropolitan Government:in laatimat ohjeet Japanissa oleskeleville ulkomaalaisille mahdollisia kriisitilanteita varten löytyvät tästä verkkolinkistä.

WordNuclear Accident Prevention (NISA)

Säteilyturvakeskuksen ohjeita säteilyvaaratilanteessa

Japanin hallituksen väestönsuojelu-verkkosivujen portaali: Cabinet Secretariat Civil Protection

Tokion kaupungin ohjekirja katastrofeihin valmistautumista varten: Tokyo Metropolitan Government Disaster Preparedness Tokyo

Avustaminen kriisitilanteissa

Suomen edustustot ulkomailla avustavat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa.

Tokion Suurlähetystön puhelinnumero virka-aikana klo 9:00 - 17:15 on + 81 (0)3 5447 6000.

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin päivystäjän tavoittaa ulkoministeriön 24/7 päivystysnumeron kautta +358 (0)9 1605 5555.

Suurlähetystö tiedotusta voi seurata:

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Lähtökohtaisesti kohdemaan viranomaiset ovat vastuussa paitsi omien kansalaistensa myös alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. Matkailijan pitääkin ensisijaisesti seurata ja noudattaa kohdemaan viranomaisten ohjeita.

Ulkoministeriön tehtävä kriisitilanteissa

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin, jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa suomalaisille.

Suomen edustuston tehtävä kriisitilanteissa

Suomen edustusto ulkomailla on velvoitettu avustamaan suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa. Edustuston avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden suojaamisen. Omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.

Edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin sellaisissa kriisitilanteissa, jotka edellyttävät toimenpiteitä kuten siirtymistä turvallisemmalle alueelle. Matkailijan kannattaa myös itse ottaa yhteyttä edustustoon, jos havaitsee matkakohteessaan jotain kriisiin viittaavaa.

Lisätietoja: Ulkoministeriö, konsulipalvelut

Japanissa 11.3.2011 maanjäristyksestä ja tsunamista kärsineet alueet sekä Fukushiman ydinonnettomuus

Japanissa 11.3.2011 tapahtuneen maajäristyksen ja sitä seuranneiden tsunamien johdosta laajat alueet Japanin itärannikolla tuhoutuivat. Näillä alueilla ei voi luottaa, että infrastruktuuri on palautunut entiselleen. Maaliskuun maanjäristys ei aiheuttanut alueella Tokiosta etelään ja länteen tai pohjoisella Hokkaidon saarella vahinkoja, ja turvallisuustilanne on näillä alueilla pysynyt koko ajan normaalina.

 Etenkin em. maanjäristysalueella liikkuvia matkailijoita kehotetaan noudattamaan yleistä varovaisuutta, seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuudessa vapautui suuri määrä radioaktiivisia aineita ilmaan ja mereen. Meressä radioaktiiviset aineet ovat pääosin laimentuneet suureen vesimäärään, eikä niistä aiheudu vaaraa ihmisille. Maa-alueilla radioaktiivisia aineita levisi lähelle laitosaluetta ja kohti luodetta. Asukkaat on evakuoitu 20 km:n etäisyydellä laitoksesta ja evakuoiduille alueille on pääsy estetty. Lisäksi evakuointeja on tehty laitoksesta luoteeseen kohti olevalla alueella, joka ulottuu noin 50 km:n etäisyydelle. Osassa alueita evakuointi on jo purettu ja asukkaat ovat voineet palata takaisin. Japanin viranomaisten määrittelemälle evakuointialueille menoa on syytä välttää. Ohessa IAEA:n kartta evakuointialueista 29.6.2012 alkaen.

 pdfKartta evakuointialueista

Japanin viranomaiset valvovat elintarvikkeiden radioaktiivisuuspitoisuuksia, jotta kulutukseen ei pääse Fukushiman onnettomuuden saastuttamia elintarvikkeita. Valvonta koskee niin maataloustuotteita kuin kaloja ja muita meren antimia.

Fukushiman ydinlaitoksen ympärillä olevan pahoin saastuneen alueen puhdistaminen tulee viemään vuosia, jollei vuosikymmeniä. Matkustaminen muualla Japanissa ei Japanin viranomaisten antamien arvioiden mukaan aiheuta säteilystä johtuvaa terveysriskiä. Japanin viranomaisten ohjeita tulee noudattaa tarkasti. Mikäli aikoo oleskella pitempiä aikoja muutaman kymmenen kilometrin etäisyydellä Fukushiman laitoksesta, voi Säteilyturvakeskukselta varotoimena pyytää neuvoja oman säteilyaltistuksensa pienentämiseksi.

Ulkoministeriö suosittelee seuraamaan

Tulosta

Päivitetty 13.9.2018


© Suomen suurlähetystö, Tokio | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot