Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Japan - Finlands ambassad, Tokyo : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Tokyo

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Tel. +81-3-5447 6000
E-post: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 


Team Finland i Japan

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Finpro, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi.

Team Finland-kontaktpersoner i Japan

Koordinator:
Pekka Laitinen
Chefen för Finpros kontor i Japan
Tfn +81 3 6432 5271
pekka.laitinen(a)finpro.fi

Ordförande:
Ambassadör, Jukka Siukosaari

Team Finland i Japan

Finlands ambassad, Tokyo

Finlands ambassad I Tokyo främjar ömsesidigt samarbete mellan Finland och Japan och bevakar Finlands politiska och ekonomiska intressen i Japan. Som en del av Team Finland sköter ambassaden den offentliga diplomatin och arbetar för att göra Finland mera känt i världen.

Finpro

Finpro är en nationell organisation som främjar export och internationalisering av finska företag samt utländska investeringar i Finland. Finpro stöder de finska företagens tillväxt och framgång i Japan genom att hjälpa dem nå rätt marknad vid rätt tillfälle med konkurrenskraftiga produkter, tjänster och koncept.

The Finnish Institut i Japan

Finlands institut i japan är ett kultur- och vetenskapsinstitut som stöder samarbete mellan Finland coh japan inom forskning, högre utbildning och kultur. Institutet skapar och upprätthåller kontakter för forskare och konstnärer, samt ger information om kurser och stipendier för finländare som vill studera i Japan. Också japaner intresserade av samarbete med institutioner in Finland betjänas.

Tekes

Målet för Tekes verksamhet är att främja den finska industrins konkurrenskraft och kundbetjäning genom teknologi. De stöder projekt inom teknologi samt speciellt krävande och innovativa forksnings- och produktutvecklingsprojekt. Tekes stöder företag och forskningsanläggningar i att finna idéer, genomföra forskning och finslipning av affärsverksamhetsplaner och dess viktigaste kunder är små och medelstora företag och forskningsstationer intresserade av internationellt samarbete. Tekes stöder också finansiellt utländska företag registerarde i Finland samt samarbete mellan finska och utländksa forskningsorganisationer.

Finnish Chamber of Commerce in Japan (FCCJ)

FCCJ, som grundades år 1999, är en ideell förening godkänd av Japans Handels- och industriministerium som främjar handel mellan Finland och Japan. Majoriteten av medlemmarna utgörs av finska företag som fungerar i Japan samt japanska företag som redan har aktiv verksamhet i Finland eller vill utvidga sin verksamhet till Finland.

Visit Finland
 

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert inom turistbranschen och aktiv aktör för att främja den internationella turismen till Finland.

Visit Finland stöder företag och företagsgrupper inom branschen att utveckla och marknadsföra turisttjänster riktade till den internationella marknaden.

Finlands honorärkonsulat i Japan

Honorärkonsulaten som finns utanför Finland hör till landets representation utomlands. De bevakar Finlands och finländarnas intressen och rättigheter utomlands tillsammans med ambassaden. De främjar också handels- och kulturrelationer mellan Finlands och landet de är stationerade i samt deltar i att förstärka bilden av Finland utomlands. Finlands honorärkonsulat i Japan finns i Kitakyushu, Nagoya och Sapporo.

Sendai-Finland Wellbeing Center

Sendai-Finland Wellbeing Center som öppnades 2005 är ett ålderdomshem samt forskningscenter vars verksamhet bygger på finska metoder. Till centret hör finsk kunskap och finska rehabiliterande vårdmetoder samt forskning inom åldrande och stödande av finska bolag och samarbete mellan Finland och Japan inom vårdbranchen.

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.8.2017


© Finlands ambassad, Tokyo | Kontaktuppgifter