Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016 - Finlands ambassad, Tokyo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Tokyo

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Tel. +81-3-5447 6000
E-post: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 12.1.2016

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016

Finland övertog ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2016. Ordförandeskapet pågår hela året och kulminerar i Nordiska rådets session i skiftet mellan oktober och november. Nordiska rådets session 2016 hålls i Köpenhamn eftersom Danmark är Finlands föregångare som ordförandeland.

Fotografi: Johannes Jansson/norden.org
Norden

Programmet för Finlands ordförandeskap publicerades den 28 oktober 2015 under Nordiska rådets session i Reykjavik. Programmet kan läsas på http://www.norden.org/sv och på utrikesministeriets webbplats.

Det öppnas också en särskild webbplats för Finlands ordförandkeskap den 1 januari med adressen http://norden2016.fi/sv/framsida/.

Programmet för Finlands ordförandeskap fokuserar på följande teman: att stärka nordisk vattenkompetens och vattenpolitik, främja de nordiska värderingarna kring naturen, att skapa hållbar utveckling och främja internationella miljöavtal, förstärka det nordiska välfärdssamhället, främja digitalisering, avlägsna gränshinder och förhindra att nya gränshinder uppstår mellan de nordiska länderna samt att utveckla samarbetet mellan Norden och EU. Ordförandeskapet rör i praktiken hela statsförvaltningen och ordförandeskapets teman främjas också i samarbete med civilsamhället och forskarsamfundet.

Ordförandelandet ansvarar för att bereda och bevaka Nordiska ministerrådets gemensamma yttre förbindelser. Ministerrådet har ett samarbetsprogram i nordvästra Ryssland och ett omfattande samarbete med de baltiska länderna. Samarbetet med de baltiska länderna fyller 25 år under Finlands ordförandeskap.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.2.2016


© Finlands ambassad, Tokyo | Kontaktuppgifter