Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Japan: resemeddelande - Finlands ambassad, Tokyo : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Tokyo

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Tel. +81-3-5447 6000
E-post: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 1.9.2015

Japan: resemeddelande

Japan: I huvudsak ett tryggt resmål. Risken för jordbävningar och tyfoner måste beaktas. Följ de japanska myndigheternas anvisningar.

Finlands ambassad
Tokyo

(gäller tills vidare)

Det allmänna säkerhetsläget i Japan är bra. 

När man reser i Japan skall man ändå vara medveten om att det också under normala förhållanden sker större och mindre jordbävningar hela tiden. 

Förutom jordbävningar skall resande vara medvetna om andra extrema naturfenomen som förekommer i Japan, till exempel tyfoner samt översvämningar och jordskred vid häftigt regn. Det rekommenderas att man följer väderleksrapporter och de japanska myndigheternas anvisningar.

Man kan inte helt utesluta risken för terrorattacker mot Japan. De japanska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att höja säkerheten på flygfält, i hamnar och på järnvägsstationer.

Resande uppmanas observera att ifall en katastrof inträffar, till exempel en stor jordbävning eller någon annan destruktiv naturkatastrof, ligger ansvaret för att hjälpa också utländska medborgare på de japanska myndigheternas ansvar. Finländare som befinner sig i Japan skall i krissituationer i främsta hand följa de lokala myndigheternas instruktioner för evakuering, krishantering och beredskap. Om möjligt skall man också följa de finska myndigheternas (Finlands ambassad, utrikesministeriet, Strålsäkerhetscentralen) anvisningar. När situationen blir lugnare skall man anmäla sig till Finlands ambassad och om möjligt även till sina anhöriga i Finland. Ambassaden har inte förutsättningar att inkvartera eller stöda finska medborgare materiellt.

Finlands ambassad följer med vad som händer i Japan och uppdaterar händelser och säkerhetsläget på ambassadens webbplats, på Facebook och på Twitter:

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan på nätet före resan. Se närmare anvisningar på reseanmalan.fi.

Läs också Tips för en säker resa.

Brottsligheten

Brottslighet som riktar sig mot resenärer förekommer just inte. Resenären bör dock iaktta allmän försiktighet och bevara pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

Den senaste tiden har det uppdagats otaliga fall av ett nytt fenomen i Tokyo där man speciellt i utlänningars drinkar i smyg blandar någon typ av drog eller Knock-out droppar. Den neddrogade kunden har sedan rånats eller på annat sätt utnyttjats. Speciellt på små, billiga krogar där det inte finns kameraövervakning är det skäl att hålla reda på sin dryck och sitt resesällskap. 

Mest problem har det förekommit på de mindre barerna i Shinjuku Kabukicho- och Roppongiområdena. Polisen inom Roppongiområdet och metropolförvaltningens polis i Tokyo uppmanar också att man ska undvika barer och restauranger till vilka man halvt med våld lockar folk från gatan. Notan för drycker kan krävas med hot om våld. 

Den lokala polisen har meddelat att den inte kan utreda sådana här brott. 

Naturförhållanden

De största riskerna för resenärer i Japan gäller naturfenomen. Japan är beläget inom ett seimiskt aktivt område, varför landet är utsatt för jordbävningar och vulkanutbrott. Om jordbävningen inträffar i havsområdet utanför Japan föreligger risk för tsunamier.

I Japan förekommer tyfoner på sommaren och hösten, som kan leda till lokala översvämningar och jordskred. Japans meteorologiska institut följer noga stormarnas utveckling på Stilla havet och iakttar om de är på väg mot Japan. Under sommaren och förhösten lönar det sig att följa de lokala väderleksrapporterna i tv, tidningar och på webben. På det japanska meteorologiska institutets webbplats kan man kontrollera väder-, storm och tyfonprognoser och följa jodbävningar och deras styrka.

Praktiskt information om naturkatastrofer finns på Tokyoambassadens webbplats:  http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1&culture=fi-FI. (på finska)

Beredskap inför krissituation utomlands

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Den allmänna hygienen i Japan är god. Generellt sett förekommer inga farliga epidemier av smittsamma sjukdomar i landet. Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi. Se t.ex. Matkailijan terveysopas (på finska).

Resenärer ska hålla god hygien för att undvika luftvägsinfektioner.

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar och andra hälsofrågor finns på följande myndigheters webbsidor:

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa (inklusive virustypen H5N1) har påträffats lokalt bland fjäderfä i Japan sedan år 2004. Inga människor har konstaterats smittade eller insjuknade, men antikroppar mot viruset har hittats hos några tiotal personer som arbetat på fjäderfägårdar som drabbats av smittan. De japanska myndigheternas anvisningar om smittförebyggande åtgärder är i praktiken de samma som i Finland. Försiktighetsåtgärder som rekommenderas är bland annat att tvätta händerna regelbundet och att undvika fåglar och deras exrementer.

I sjukdomsfall får man kostnadsfri rådgivning på engelska inom Tokyoområdet av Himawari Medical Information Service, tfn +81-3-5285 8181. Servicen är öppen dagligen klockan 9.00-20.00.

Bra att veta

Biometriska kännetecken vid anländandet till Japan togs i bruk den 20 november 2007. I samband med inresekontrollen tas det en ansiktsbild och fingeravtryck av alla utländska resenärer som fyllt 16 år. Resenärer som inte går med på åtgärden vägras inresa till landet. Innehavare av särskilt uppehållstillstånd i Japan utgör undantag.

Japan har vänstertrafik. För turister i Japan krävs det för körande med bil eller motorcykel eller för hyrande av sådana ett internationellt körkort, som har definierats i internationella vägtrafikavtalet i Genève 1949. Ett internationellt körkort som definierats i Wienkonventionen 1968 godkänns inte i Japan. Förutom det internationella körkortet ska det egna nationella körkortet också alltid tas med på resan. En person som bor i Japan måste skaffa japanskt körkort. I Finland beviljar Bilförbundet internationella körkort. 

Vägnätet är i gott skick och metro- och tågnätet mycket fungerande. Det går snabbt och enkelt att ta sig fram med hjälp av spårtrafiken. I bil måste alla ha säkerhetsbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon då man kör. Promillegränsen för rattfylleri är 0.

3G-telefoner fungerar i allmänhet i Japan. Det finns inget GSM-nät i Japan.

Resande skall förbereda sig på att överraskande ofta behöva kontanter. De internationella kreditkorten kan åtminstone användas i större varuhus och på hotell. Från från postkontorens automater får man i allmänhet ta ut kontanter med internationella kreditkort och från en del bankautomater (ATM). 

Om något resedokument försvinner eller stjäls ska man alltid anmäla det till den lokala polisen. I Japan kan man dock inte få någon kopia av polisrapporten, utan endast ett anmälningsnummer. Detta nummer bör sparas för anskaffning av ett nytt pass eller för ersättningsansökan till försäkringsbolaget. I många fall kan ett försvunnet resedokument hittas i Japan ännu under resan. Det lönar sig även att ha en kopia av resehandlingen med sig på resan.  

I nödfall går det snabbt att överföra pengar från Finland genom t.ex. Forex/MoneyGram eller Western Union, förutsatt att någon kan sätta in pengarna på något av företagens kontor i Finland.

Straffen för ordningsförseelser är stängare i Japan än i Finland. Polisen kan hålla en misstänkt för förhör på polisstationen i tio till 23 dagar. Straffen för rusmedels- och narkotikabrott är särskilt stränga.

Resande gör klokt i att bekanta sig med infopaketen om utrikesministeriets konsulära tjänster, om reseförsäkringar och med Japans turistbyrås webbplats om att resa i Japan:

Nödnummer

  • Allmänt nödnummer är 110. På samtalet svarar man på japanska men vid behov ges samtalet till en handläggare som talar engelska.

Kontaktuppgifter

Embassy of Finland
3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Japan

Tel.  +81-3-5447 6000      
Fax: +81-3-5447 6042
E-post: sanomat.tok@formin.fi
Webbplats: www.finland.or.jp 
Facebook: www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo 
Twitter: twitter.com/FinEmbTokyo 

Tjänstetid: mån-fre 9.00-12.00 13:00-17:15
Kundservice: mån-fre 9:00-12:00 och onsdagar 13.00-17.00
Jour: Utanför ambassadens tjänstetid kan man i nödfall ringa på tfn.+358-(0)9-1605 5551 (jour i utrikesministeriet, Helsingfors)

Tidsskillnad: +6h på sommaren, +7h på vintern 

Finlands honorärkonsulat:

Osaka (honorärt generalkonsulat)
Nagano (honorärkonsulat) 
Nagoya (honörärkonsulat)
Sapporo (honorärkonsulat)
Kitakyushu (honorärkonsulat) 

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 1.9.2015


© Finlands ambassad, Tokyo | Kontaktuppgifter