Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Passi - Suomen suurlähetystö, Tokio : Palvelut : Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tokio

3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-8561
Puh. +81-3-5447 6000
S-posti: sanomat.tok@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 日本語 |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen passi ja henkilökortti

Passi

Passi/Pass: mallikappale/modellstycke (specimen)
Passi/Pass: mallikappale/
modellstycke /specimen

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Tavallinen passi on voimassa pääsääntöisesti 5 vuotta. Vain voimassa oleva passi kelpaa matkustusasiakirjaksi. Myöskään rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei pääse läpi rajatarkastuksesta. Henkilötietojen on oltava ajan tasalla. Lasta ei voi merkitä huoltajiensa passiin. Passia haetaan henkilökohtaisesti.

Passin hakeminen ulkomailla

Ulkomailla passihakemuksia otetaan vastaan Suomen edustustoissa. Passihakemusta ei voi jättää kunniakonsulaatteihin, kunniapääkonsulaatteihin tai erityisedustustoihin.. Passihakemus on iästä riippumatta jätettävä aina henkilökohtaisesti. Passia voi hakea asuinpaikasta riippumatta mistä tahansa Suomen ulkomaan edustustosta. Poliisin sähköisessä lupapalvelussa vireille pantuja hakemuksia ei voida käsitellä tai täydentää edustustoissa, eikä sähköisesti haettuja passeja voida toimittaa ulkomaille.

Passia haettaessa henkilötietojen on täsmättävä Suomen väestötietojärjestelmässä olevien tietojen kanssa. Hakijan tulee itse huolehtia siitä että tiedot ovat ajan tasalla. Omat tiedot voi tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen tarkastus -palvelusta. Suomen edustustot voivat auttaa tietojen päivittämisessä.

Tarkista aina kohdemaan viranomaisilta passin voimassaoloa koskevat säännöt ja muut maahantulomääräykset.

Lisätietoja passin hakemisesta: Poliisi

Passihakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • Yksi passikuva, joka voi olla enintään kuusi kuukautta vanha – valokuvaohje
  • Edellinen passi tai henkilökortti. Mikäli hakijalla ei ole viranomaisen hyväksymiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin.
  • Varastetusta tai kadonneesta voimassaolevasta passista paikalliselle poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus
  • Alaikäiseltä molempien huoltajien suostumus. Ne huoltajat, jotka eivät ole läsnä, toimittavat suostumuksensa kirjallisesti: huoltajan suostumus -lomake
  • 17-30 -vuotiaat miehet: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, sotilasviranomaisen antama esteettömyystodistus tai kutsuntatodistus.
  • Pysyvästi ulkomailla asuvilta saatetaan vaatia erillinen todistus kansalaisuudesta, esimerkiksi paikallinen viisumi tai oleskelulupa.

Mikäli passin hakijalla ei ole viranomaisen hyväksymiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin.

Lisätietoa: Passin hakeminen ulkomailla

Kauanko passin saaminen kestää?

Passin käsittelyaika on yleensä noin 1-3 viikkoa. Sen lisäksi kuljetukseen tarvittava aika vaihtelee muutamasta päivästä (Eurooppa) 7-10 päivään (Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka). Huomaa että kuljetusaikaa pidentävät mahdolliset juhlapäivät Suomessa ja kohdemaassa.

Lisämaksullinen pikapassi valmistuu hiukan lyhyemmässä ajassa eli sen saaminen kestää vähintään 5 työpäivää. Sen kuljetusmenettely ei poikkea tavallisen passin kuljettamisesta.

Passin noutaminen

Passinhakija tai hänen valtuuttamansa henkilö voi noutaa valmiin passin siitä edustustosta, jonne hakemus on jätetty. Toimituspaikaksi voi myös sopia passihakemusta jätettäessä jonkin muun edustuston.

Sähköisesti haettuja passeja ei voida toimittaa ulkomaille.

Mitä jos passi katoaa tai varastetaan?

Ulkomailla anastetun, kadonneen tai rikkoutuneen Suomen passin tilalle on mahdollista saada väliaikainen passi kotimatkaa tai matkan jatkamista varten. Väliaikainen passi voidaan myöntää enintään vuodeksi. Väliaikainen passi tehdään Suomen ulkomaanedustustossa ja sitä haettaessa tulee esittää paikalliselle poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus.

Mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny jonkun toisen EU-maan puoleen hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten tai matkustaaksesi lähimpään maahan, jossa on Suomen edustusto.

Lisätietoja: Mitä teen jos passini katoaa?

Paljonko passi maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Tarkista passihakemuksen käsittelymaksu  ja maksutapa edustuston palveluhinnastosta. Jos passia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei käsittelymaksua palauteta.

Henkilökortti

28:ssa Euroopan maassa matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja voidaan 1.1.2017 lähtien myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.

Suomalainen henkilökortti
Henkilökortti/mallikappale

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.

Poliisin sähköisessä lupapalvelussa vireille pantuja hakemuksia ei voida käsitellä tai täydentää edustustoissa, eikä sähköisesti haettuja henkilökortteja voida toimittaa ulkomaille.

Henkilökortin hakeminen

Henkilökorttia haetaan passihakemuksen tavoin edustustosta henkilökohtaisesti. Henkilökorttiin ei liitetä sormenjälkiä.

Lisätietoja henkilökortista Poliisin verkkosivuilta

Paljonko henkilökortti maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Henkilökortin hinta ulkomaanedustustoissa on 90 euroa. Tarkista maksutapa edustuston palveluhinnastosta. Jos henkilökorttia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei maksua palauteta.

(päivitetty 8.5.2017)
 

HUOM!

Passi maksetaan käteisellä japanin jeneinä hakemusta jätettäessä. Passin hinta voi muuttua jenin kurssimuutoksen johdosta. Passin käsittelyaika on pidempi, mikäli siihen liittyy avioliiton, syntymän tms. rekisteröiminen Suomeen.

  • 5 vuoden passi 140 € (maksu jeneissä, kts. palveluhinnasto), käsittelyaika noin 2 viikkoa.
  • 1 vuoden tai lyhyemmän ajan voimassa oleva väliaikainen passi 175 € (maksu jeneissä, kts. palveluhinnasto). Käsittelyaika pääsääntöisesti yksi viikko, kiireellisissä tapauksissa nopeamminkin.

 Passin noutaminen

Kun passi on valmis, asiakas voi noutaa sen joko henkilökohtaisesti, pyytää passin lähettämistä postitse kirjattuna kirjeenä, jolloin asiakas maksaa postimaksun etukäteen, tai valtuuttaa valitsemansa henkilön noutamaan passin edustustosta valtakirjalla (RTF-dokumentti). Passia suurlähetystöstä noudettaessa aikaisempi voimassaoleva passi tulee ottaa mukaan. Se mitätöidään ja annetaan asiakkaalle samantien takaisin.

 USA on tiukentanut maahanpääsyä

Yhdysvaltain hallitus on päättänyt tiukentaa maahanpääsyä Länsi-Euroopasta ja Japanista saapuvilta matkustajilta. Hallitus on ilmoittanut uusista tiukennuksista, jotka koskevat myös suomalaisia. Uusien määräysten taustalla on terrorisminpelko. Ne tulivat voimaan tammikuun 12. päivä 2009 ja koskevat kaikkia viisumivapausohjelmaan kuuluvia 27:ää maata.

Näistä maista tulevien turistien ja liikematkustajien on ilmoitettava tulostaan Yhdysvaltain viranomaisille kolme päivää etukäteen.

Suomi on Visa Waiver -ohjelmaan kuuluva maa, ja sen kansalaiset voivat vapaaetoisesti tehdä ilmoituksen maahantulostaan USA:han 1. elokuuta 2008 lukien online-palvelussa

Lisätietoja Yhdysvaltain suurlähetystöstä.

Yhdysvallat vaati 26. lokakuuta 2006 alkaen, että maahantulijan passi sisältää standardin mukaiset biometriset tunnisteet. Vaatimus koskee ainoastaan aikarajan jälkeen myönnettyjä passeja. Jos aikarajan jälkeen myönnetty passi ei täytä biometrisen passin standardia, matkustaminen Yhdysvaltoihin vaatii viisumin.

Ennen aikarajaa myönnetyillä passeilla voi matkustaa niiden voimassaolon loppuun asti Yhdysvaltoihin ilman viisumia, ellei viisumia tarvita matkan pituuden tai tarkoituksen takia. Passin edellytetään kuitenkin olevan koneellisesti luettava.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 19.6.2014


© Suomen suurlähetystö, Tokio | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot